Història

Impremta Suñé, és una empresa familiar fundada el 23 d’abril de 1947 per Florenci Suñé Ferrer sota el nom de Llibreria-Impremta Goya a la carretera de Vic número 53 de Manresa. Aquí combina les activitats pròpia d’una llibreria i les d’impressor entre comodins, tipus de plom i una màquina tipogràfica manual.

L’any 1964 adquireix una minerva automàtica Heidelberg que avui dia encara realitza petits treballs tipogràfics.

Amb la defunció del seu fundador l’any 1973, se separen les activitats de llibreria de les d’impremta, agafant el relleu de la impremta Enric Suñé Calvet, que més tard la traslladaria a les actuals instal·lacions del passatge de la Mercè. La Llibreria Goya actualment encara segueix les seves activitats en el mateix lloc on va néixer de la mà de l’altre fill Joan Suñé.

Enric Suñé incorpora el fotopolímer, substituint progressivament els vells tipus de plom, el primer ordinador, un Macintosh Plus d’1 MB de memòria, i l’any 1988 culmina l’expansió amb el salt a la impressió òfset.

L’octubre de 1999, agafa el relleu de la impremta Agustí Masana, gendre d’Enric Suñé i treballador de la impremta des de 1989, durant tots aquests anys ha anat acumulant experiència i coneixements dins el món de les arts gràfiques, i el més important la filosofia del fundador de la impremta: el bon servei, la qualitat i el ple compromís professional.